lietuviškai  english

Kolektyvas 

 

   Gintaras Juodžbalys

   Egidija Juodžbalienė 

   Rimvydas Giedraitis

   Vita Mačiulskienė

   Vaida Plioplytė

   Rasa Kudirkienė

   Skaidra Baltrukonienė

   Daiva Mačiulienė

   Jelena Gudač

   Jolita Andriušytė

 

 

Gintaras Juodžbalys,

medicinos mokslų daktaras, profesorius

 

Gyvenimo aprašymas

 

IŠSILAVINIMAS

1978 - Kauno vidurinė mokykla  
1983 - Kauno Medicinos Institutas - Gyd. stomatologas
1985 - Maskvos Medicinos Institutas   Veido-žandikaulių chirurgas
1992 - Maskvos Grožio Institutas - Plastikos chirurgas
1993 - Kauno Medicinos Universitetas - Medicinos mokslų daktaras
1998 - Oulu Universitetas - Tobulinimasis implantologijoje

2006 - Kauno Medicinos Universitetas -  Profesorius
 
ODONTOLOGO VEIKLA

1. Bendros praktikos odontologas ir burnos chirurgas, praktikuojantis Kaune. Ypatinga specializacija dantų implantacijoje ir žandikaulių augmentacijoje bei rekonstrukcijoje.
2. Veikla Kauno Medicinos Universitete, nuo 1983 metų – asistentas, nuo 1994 metų docentas, nuo 2006 metų – profesorius.
-mokymo srityje – užsienio studentų dėstytojas, 6 mokymo priemonių studentams bendraautorius
-mokslo srityje - 10 racionalizacinių pasiūlymų, 4 išradimai, 3 patentai, apie 30 straipsnių, daug respublikinių ir tarptautinių mokslinių pranešimų
- dviejų Habilitacijos komitetų narys (A.Šurna, J.Sakalauskienė, KMU);
- trijų Doktorantūros komitetų narys (E.Bendoraitienė, J. Siudikienė, KMU; J. Danielytė, KTU);
- vienos akademinės disertacijos oponentas; (D.Razukevičius, KMU)

- Europos Sąjungos COST MP1301 „Naujos generacijos biomimetiniai ir individualizuoti implantai, skirti kaulo inžinerijai“ veiklos projekto valdymo komiteto narys (2013-2017).
3. Veikla Lietuvos Stomatologų Sąjungoje (LSS)
-LSS pirmininkas 1997 - 2003
-„Nacionalinės dantų ėduonies profilaktikos programos mokykloms“ iniciatorius ir bendraautorius
4. Veikla Pasaulinėje Odontologų Federacijoje
-darbo grupės „Stojimas į ES“ įkūrėjas ir narys Europos Regioninėje Organizacijoje 2000-2001
-darbo grupės „Europos Regioninės Organizacijos Ateitis“ narys 2002-2003
5. Veikla Baltijos osteointegracijos akademijoje
- Presidentas nuo 2008 metų
- “Mokslo komisijos” narys


KITA VEIKLA

Daugelio mokslinių seminarų, konferencijų ir kongresų organizatorius Lietuvoje
1999 -2002 Lietuvos Stomatologų Tarybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos narys (vienerius metus vadovas)
Žurnalo „Stomatologija“ redakcinės kolegijos narys
2004 Tarptautinio odontologų ir veido žandikaulių chirurgų kongreso „Baltijos Kompasas“ Kaunas – Oulu 2004 prezidentas
2005 Tarptautinės konferencijos Kaune “Šiuolaikinė dantų implantacija” pirmininkas
2005 Tarptautinio projekto „Baltijos Kompasas“ Kaunas – Oulu iniciatorius. Projektas buvo įkurtas, siekiant vystyti praktinius, teorinius ir mokslinius darbus, susijusius su burnos ir veido - žandikaulių sričių rekonstrukcijomis. Projekto idėja atsirado dėka sėkmingo tarpusavio bendradarbiavimo tarp Kauno ir Oulu universitetų mokslininkų.
2006 Tarptautinio jungtinio odontologų ir veido-žandikaulių chirurgų kongreso „Baltic Compass“ Oulu – Kaunas Prezidentas.
2008 Baltijos osteointegracijos akademijos Prezidentas ir vienas iš įkūrėjų www.boaoffice.com

2009 Baltijos Osteointegracijos Akademijos kongreso prezidentas

2009 Elektroninio žurnalo “Journal of Oral & Maxillofacial Research” steigėjas, fundatorius ir vyriausias redaktorius

2010 Tarptautinio Baltijos Osteointegracijos Akademijos kongreso "Nauji pasiekimai dantų implantacijoje" prezidentas

2011 Baltijos Osteointegracijos Akademijos konferencijos skirtos dantų implantacijai Druskininkai 2011, organizatorius

2011 Trečiojo Tarptautinio Baltijos Osteointegracijos Akademijos kongreso skirto burnos reabilitacijai datų implantais prezidentas

2011 Baltijos Osteointegracijos Akademijos konferencijos skirtos dantų implantacijai Druskininkai 2012, organizatorius

2012 Ketvirtojo Tarptautinio Baltijos Osteointegracijos Akademijos kongreso skirto burnos reabilitacijai datų implantais prezidentas

2013 Penktojo Tarptautinio Baltijos Osteointegracijos Akademijos kongreso skirto burnos reabilitacijai datų implantais prezidentas

2013 Baltijos Osteointegracijos Akademijos konferencijos skirtos dantų implantacijai Druskininkai 2013, organizatorius

2014 Baltijos Osteointegracijos Akademijos konferencijos Kaune, organizatorius

2015 Baltijos Osteointegracijos Akademijos konferencijos Kaune, organizatorius

 

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

Egidija Juodžbalienė

gydytoja odontologė

 

IŠSILAVINIMAS

1987 m. Baigė Kauno medicinos instituto stomatologijos fakultetą.

1988 m. Baigė internatūrą.

 

KLINIKINĖ KVALIFIKACIJA

Licencijuota bendrosios praktikos gydytoja stomatologė.

 

DARBINĖ VEIKLA

1988 – 1995 m. dirbo Kauno m. II klinikinės ligoninės vaikų poliklinikos stomatologijos skyriuje.

Nuo 1995 m. dirba privačioje stomatologijos klinikoje.

 

KITA

Lietuvos odontologų rūmų narė. Aktyviai tobulinasi ir dalyvauja Lietuvos bei užsienio moksliniuose renginiuose.

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Rimvydas Giedraitis

gydytojas chirurgas, anesteziologas.

 

IŠSILAVINIMAS

1981m. Baigė Kauno medicinos instituto gydomosios medicinos fakultetą.

1982 m. Baigė chirurgijos internatūrą Kaune ir įgijo gydytojo chirurgo kvalifikaciją.

1983 m. Tęsė podiplominį tobulinimąsi Vilniaus Universitete ir įgijo gydytojo anesteziologo – reanimatologo kvalifikaciją.

 

DARBINĖ VEIKLA

Dirbo įvairiose ligoninėse gydytojo chirurgo, anesteziologo ir vyr. gydytojo pareigose.

 

KITA

Tobulinosi Rusijoje ir Vokietijoje. Domisi ir tobulina potencijuotą nuskausminimą ir sedaciją stomatologijoje.

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

Vita Mačiulskienė,

medicinos mokslų daktarė, profesorė.

 

IŠSILAVINIMAS

1987 baigė Kauno medicinos institutą, stomatologijos fakultetą

1993-1994 podiplominės dantų karieso, karieso profilaktikos bei endodontijos studijos Royal Dental College, Aarhus Universitete, Danijoje

1999 – apginta medicinos mokslų daktaro disertacija

2000 – docentės pareigos Kauno medicinos universitete, Odontologijos fakultete

2007 – profesorės pareigos Kauno medicinos universitete, Odontologijos fakultete

 

KLINIKINĖ KVALIFIKACIJA:

Gydytoja-odontologė; licencijuota endodontologė. Konsultuoja sudėtingais klinikiniais endodontijos ligų atvejais.

 

KITA:

aktyvi mokslinė veikla, grindžiama tarptautinėm bei Lietuvos mokslinėm publikacijom; narystė ir aktyvus dalyvavimas Tarptautinėse bei Europos mokslinių tyrimų organizacijose; jaunų mokslininkų ruošimas.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Jelena Gudač

gydytoja endodontologė

 

IŠSILAVINIMAS

2010 m. baigė Kauno Medicinos universitetą odontologijos fakultetą, suteikta gydytojo odontologo kvalifikacija.

2013 m. baigė Lietuvos Sveikatos Mokslų universitete antrines endodontologijos studijas, suteikta gydytojo endodontologo profesinė kvalifikacija.

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS:

2014 01 20–25 praktikiniai kursai Berno universitete, Šveicarija

2013 09 12–14 kongresas “ESE” (European Society of Endodontology), Lisabona, Portugalija

2012 11 23–24 konferencija “ENDOBALTIC”, Vilnius , Lietuva

2012 11 26–30 praktikiniai kursai pas gyd. endodontologą J. Webber, Londonas, Didžioji Britanija

2012 04 20–21 konferencija “Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje”, Palanga, Lietuva

2011 12 03 konferencija “Klinikinė endodontija nuo A iki Z”, Kaunas, Lietuva

2011 11 25–26 konferencija “Endodontija 2011”, Vilnius, Lietuva

2011 09 23–25 kursai “Dentsply Maillefer Educator”, Maillefer, Šveicarija

2011 05 20 praktikiniai kursai “Estetinis priekinių ir krūminių dantų restauravimas kompozitais ir stiklojonomerais”, Kaunas, Lietuva

2011 05 6–7 konferencija “Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje”, Palanga, Lietuva

2010 12 10  seminaras “Biologiniai ir technologiniai endodontinio gydymo aspektai”, Kaunas, Lietuva

2010 11 26–27 konferencija “Endodontija 2010”, Vilnius, Lietuva

 

MOKSLINĖ VEIKLA:

2013 09 14 stendinis pranešimas “ One year treatment results of an avulsed central upper incisor: A case report” “ESE” konferencijoje, Lisabona, Portugalija

2012 m. išspausdintas straipsnis “Avulsija– gydymo strategija”, Stomatologija, Lietuva

2011 07 06–09 dalyvavimas organizavime “ORCA Congress”, Kaunas, Lietuva

 

DARBINĖ VEIKLA:

Nuo 2010 m. dirba privačioje praktikoje gyd. odontologe

Nuo 2011 m. dirba LSMU asistento pareigose, dėsto klinikinę endodontiją studentams

Nuo 2013 m. dirba privačioje praktikoje gyd. endodontologe

 

____________________________________________________________________

 

 

Vaida Plioplytė

burnos higienistė

 

IŠSILAVINIMAS

2002m. Baigė Kauno kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų centrą ir įgijoburnos higienisto kvalifikaciją.

2006 m. Kauno medicinos universitete įgijo visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

Jolita Andriušytė

odontologo padėjėja – burnos higienistė

 

IŠSILAVINIMAS

2013 m. baigė Kauno kolegiją, įgijo burnos higienistės kvalifikaciją.

 

KITA

Lietuvos odontologų rūmų narė.

 

 

________________________________________________________________________

 

 

Daiva Mačiulienė

Burnos higienistė

 

IŠSILAVINIMAS

1999 m. baigė Kauno Medicinos universitetą. Įgijo Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2006 m. Kauno Medicinos universitete įgijo Visuomenės sveikatos vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

 

KLINIKINĖ KVALIFIKACIJA

Licencijuota burnos higienistė

 

DARBINĖ VEIKLA

Nuo 1999 m. dirba burnos higieniste privačioje odontologijos klinikoje

2006 - 2010 m. - Kauno Medicinos universiteto Dantų ir burnos ligų klinikoje studijų administratore ir asistente

Nuo 2010 m. - Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Dantų ir burnos ligų klinikoje asistente

Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. lektorė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto burnos sveikatos katedros vedėja

 

 

KITA

Lietuvos odontologų rūmų narė. Aktyviai tobulinasi ir dalyvauja Lietuvos moksliniuose renginiuose.

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

 

Rasa Kudirkienė

administratorė

 

IŠSILAVINIMAS

1992m. Baigė Kauno technologijos universitetą.

 

Nuo 1999m. dirba odontologijos klinikoje Stilus optimus administratore.

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

 

Skaidra Baltrukonienė

finansininkė

 

IŠSILAVINIMAS

1992m. Baigė Kauno technologijos universitetą.

 

Nuo 2002m. dirba odontologijos klinikoje Stilus optimus finansininke.